Οι μαθητές του Γυμνασίου Ψαχνών

Οι μαθητές του σχολείου μας είναι συνολικά 273. Η Α τάξη αποτελείται από 4 τμήματα, η Β από 4 και η Γ από 4 τμήματα. Στους ακόλουθους υπερσυνδέσμους μπορείτε να δείτε τα μέλη του Δεκαπεντεμελούς συμβουλίου των μαθητών μας καθώς και τα παιδιά σε κάθε τμήμα των τριών τάξεων.

Τμήμα Α1

Οι μαθητές του τμήματος Α1

Τμήμα Α2

Οι μαθητές του τμήματος Α2

Τμήμα Α3

Οι μαθητές του τμήματος Α3

Τμήμα Α4

Οι μαθητές του τμήματος Α4

Τμήμα Β1

Οι μαθητές του τμήματος Β1

Τμήμα Β2

Οι μαθητές του τμήματος Β2

Τμήμα Β3

Οι μαθητές του τμήματος Β3

Τμήμα Β4

Οι μαθητές του τμήματος Β4

Τμήμα Γ1

Οι μαθητές του τμήματος Γ1

Τμήμα Γ2

Οι μαθητές του τμήματος Γ2

Τμήμα Γ3

Οι μαθητές του τμήματος Γ3

Τμήμα Γ4

Οι μαθητές του τμήματος Γ4