Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022 07:31

Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον ρόλο και τη λειτουργία της Ειδικής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) η οποία θα υποστηρίξει μέσω συνεργατικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών και συμβουλευτικής υποστήριξης. Η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192) και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Συγκεκριμένα η Ε.Δ.Υ. βρίσκεται υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των Κέντρων Διεπιστημονικής, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). Διερευνά και εντοπίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες, το είδος των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση. Προωθεί την εφαρμογή παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Υλοποιεί εξατομικευμένες και ομαδικές δράσεις ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Μέσω της συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε εκπαιδευτικούς, γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών προωθείται η εφαρμογή παρεμβάσεων που στόχο έχουν την ενδυνάμωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Αποτελείται από τα εξής μέλη της σχολικής μονάδας: τον διευθυντή, τον εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τμήματος Ένταξης, έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 καθώς και έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30. Η Ε.Δ.Υ θα υποστηρίζει τη σχολική μονάδα του Γυμνασίου Ψαχνών, κάθε Τετάρτη (08:20 π.μ.- 12:30 μ.μ.).


Η Διευθυντής/ντρια                                          Η Κοινωνική Λειτουργός                                     Η Ψυχολόγος
Αθανασιάδη Βασιλική                                    Παρασκευή-Ελένη Κατσανά                             Αικατερίνη Μασούρη

Διαβάστηκε 143 φορές