Παρασκευή, 14/08/2020 11:34

Κύρια Κτίρια - Βοηθητικό Κτίριο - Μικρό

 

ΜΙΚΡΟ ΚΤΙΡΙΟ

Στο μικρό κτίριο στεγάζονται αίθουσες διδασκαλίας, το εργαστήριο λόγου καθώς και το κυλικείο του σχολείου.

Πλάνο μικρού κτιρίου

Εξωτερικά το μικρό κτίριο και εσωτερικός χώρος

 

 

 

 
                                                                       Περιοδικό
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ψηφιακή Τάξη Γυμνασίου Ψαχνών

Άσκηση HTML-CSS

στα πλαίσια του Προγράμματος Πληροφορική+

Ιστολόγιο Π. Ζουμή

Φιλολογικό Ιστολόγιο Ηλ. Κούμπη

Μαθηματικά & Μέλισσες - Β.Παπαθεοδοσίου

Εικαστική Παρέμβαση στον Χώρο

------------------------------------------------
Εικαστικά Γυμνασίου
παλαιοτέρων ετών