Πέμπτη, 17/06/2021 23:55

Κύρια Κτίρια - Βοηθητικό Κτίριο - Μικρό

 

ΜΙΚΡΟ ΚΤΙΡΙΟ

Στο μικρό κτίριο στεγάζονται αίθουσες διδασκαλίας, το εργαστήριο λόγου καθώς και το κυλικείο του σχολείου.

Πλάνο μικρού κτιρίου

Εξωτερικά το μικρό κτίριο και εσωτερικός χώρος

 

 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση για απουσία μαθητή/-τριας

 

Περιοδικό

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ψηφιακή Τάξη Γυμνασίου Ψαχνών

Άσκηση HTML-CSS

στα πλαίσια του Προγράμματος Πληροφορική+

Ιστολόγιο Π. Ζουμή

Φιλολογικό Ιστολόγιο Ηλ. Κούμπη

Μαθηματικά & Μέλισσες - Β.Παπαθεοδοσίου

Εικαστική Παρέμβαση στον Χώρο

------------------------------------------------
Εικαστικά Γυμνασίου
παλαιοτέρων ετών