Μαθητές 2011-2012

 

Οι μαθητές του σχολείου μας είναι συνολικά 236. Η Α τάξη αποτελείται από 3 τμήματα ενώ η Β και η Γ από 4 τμήματα. Στους ακόλουθους υπερσυνδέσμους μπορείτε να δείτε τα μέλη του Δεκαπεντεμελούς συμβουλίου των μαθητών μας καθώς και τα παιδιά σε κάθε τμήμα των τριών τάξεων και τα πενταμελή συμβούλιά τους.

 

Τάξη Α Τάξη Β Τάξη Γ
Τμήμα Α1 Τμήμα Β1 Τμήμα Γ1
Τμήμα Α2 Τμήμα Β2 Τμήμα Γ2
Τμήμα Α3 Τμήμα Β3 Τμήμα Γ3
  Τμήμα Β4 Τμήμα Γ4

Δεκαπενταμελές Συμβούλιο

 

mathites1