Κυριακή, 20/08/2017 23:57

Διεύθυνση

Η Διεύθυνση αποτελείται:

Η Διευθύντρια του σχολείου:

ΜΑΥΡΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ 02 - Φιλόλογος


Η Υποδιευθύντρια του σχολείου:

ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΕ 06 - Αγγλική Φιλολογία
 
                                                                       Περιοδικό
-----------------------------------------------

------------------------------------------------

Ψηφιακή Τάξη Γυμνασίου Ψαχνών

Άσκηση HTML-CSS

στα πλαίσια του Προγράμματος Πληροφορική+

 

Φιλολογικό Ιστολόγιο Ηλ. Κούμπη

 

Εικαστική Παρέμβαση στον Χώρο

------------------------------------------------
Εικαστικά Γυμνασίου
παλαιοτέρων ετών