Κυριακή, 05/07/2020 03:09

Διεύθυνση

Η Διεύθυνση αποτελείται:

Διευθύντρια:

ΜΑΥΡΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ 02 - Φιλόλογος

 

Υποδιευθύντρια:

ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΕ 06 - Αγγλική Φιλολογία

 

Υποδιευθύντρια:

ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΕ 04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΣ

 

 

 
                                                                       Περιοδικό
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ψηφιακή Τάξη Γυμνασίου Ψαχνών

Άσκηση HTML-CSS

στα πλαίσια του Προγράμματος Πληροφορική+

Ιστολόγιο Π. Ζουμή

Φιλολογικό Ιστολόγιο Ηλ. Κούμπη

Μαθηματικά & Μέλισσες - Β.Παπαθεοδοσίου

Εικαστική Παρέμβαση στον Χώρο

------------------------------------------------
Εικαστικά Γυμνασίου
παλαιοτέρων ετών