Παρασκευή, 15/12/2017 21:29

Διεύθυνση

Η Διεύθυνση αποτελείται:

Η Διευθύντρια του σχολείου:

ΜΑΥΡΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ 02 - Φιλόλογος


Η Υποδιευθύντρια του σχολείου:

ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΕ 06 - Αγγλική Φιλολογία
 
                                                                       Περιοδικό
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ψηφιακή Τάξη Γυμνασίου Ψαχνών

Άσκηση HTML-CSS

στα πλαίσια του Προγράμματος Πληροφορική+

Ιστολόγιο Π. Ζουμή

Φιλολογικό Ιστολόγιο Ηλ. Κούμπη

Εικαστική Παρέμβαση στον Χώρο

------------------------------------------------
Εικαστικά Γυμνασίου
παλαιοτέρων ετών