Παρασκευή, 15/12/2017 21:30

Μη Διδακτικό Προσωπικό

 

  • ΣΑΚΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (Διοικητικό Προσωπικό)
  • ΓΚΛΙΑΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (Βοηθητικό Προσωπικό)
  • ΒΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ (Επιστάτρια)
 
                                                                       Περιοδικό
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ψηφιακή Τάξη Γυμνασίου Ψαχνών

Άσκηση HTML-CSS

στα πλαίσια του Προγράμματος Πληροφορική+

Ιστολόγιο Π. Ζουμή

Φιλολογικό Ιστολόγιο Ηλ. Κούμπη

Εικαστική Παρέμβαση στον Χώρο

------------------------------------------------
Εικαστικά Γυμνασίου
παλαιοτέρων ετών