Σάββατο, 19/09/2020 09:20

Μη Διδακτικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

  • ΣΑΚΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Επιστάτρια

  • ΒΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

Καθαρίστριες

  • ΓΚΛΙΑΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
  • ΚΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ
 
                                                                       Περιοδικό
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ψηφιακή Τάξη Γυμνασίου Ψαχνών

Άσκηση HTML-CSS

στα πλαίσια του Προγράμματος Πληροφορική+

Ιστολόγιο Π. Ζουμή

Φιλολογικό Ιστολόγιο Ηλ. Κούμπη

Μαθηματικά & Μέλισσες - Β.Παπαθεοδοσίου

Εικαστική Παρέμβαση στον Χώρο

------------------------------------------------
Εικαστικά Γυμνασίου
παλαιοτέρων ετών