Κυριακή, 20/08/2017 23:58

Μη Διδακτικό Προσωπικό

 

  • ΣΑΚΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (Διοικητικό Προσωπικό)
  • ΓΚΛΙΑΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (Βοηθητικό Προσωπικό)
  • ΒΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ (Επιστάτρια)
 
                                                                       Περιοδικό
-----------------------------------------------

------------------------------------------------

Ψηφιακή Τάξη Γυμνασίου Ψαχνών

Άσκηση HTML-CSS

στα πλαίσια του Προγράμματος Πληροφορική+

 

Φιλολογικό Ιστολόγιο Ηλ. Κούμπη

 

Εικαστική Παρέμβαση στον Χώρο

------------------------------------------------
Εικαστικά Γυμνασίου
παλαιοτέρων ετών