Πέμπτη, 19/04/2018 12:27

Μη Διδακτικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

  • ΣΑΚΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Επιστάτρια

  • ΒΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

Καθαρίστριες

  • ΓΚΛΙΑΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
  • ΚΙΑΠΕΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
 
                                                                       Περιοδικό
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ψηφιακή Τάξη Γυμνασίου Ψαχνών

Άσκηση HTML-CSS

στα πλαίσια του Προγράμματος Πληροφορική+

Ιστολόγιο Π. Ζουμή

Φιλολογικό Ιστολόγιο Ηλ. Κούμπη

Εικαστική Παρέμβαση στον Χώρο

------------------------------------------------
Εικαστικά Γυμνασίου
παλαιοτέρων ετών