Σάββατο, 23/09/2017 12:00

Τα Ψαχνά

 

Περιγραφή

Τα Ψαχνά είναι η έδρα του Δήμου Μεσσαπίων και απέχουν μόλις 16 χλμ. από τη Χαλκίδα. Η πόλη διαρρέεται από τον ποταμό Μεσσάπιο και πρόκειται για μία αγροτική περιοχή. Το όνομά της, η πόλη, το πήρε πιθανότατα από το καρπερό (ψαχνό) έδαφός της. Ο πληθυσμός της σύμφωνα με την τελευταία απογραφή είναι 6005 κάτοικοι.

 
                                                                       Περιοδικό
-----------------------------------------------

------------------------------------------------

Ψηφιακή Τάξη Γυμνασίου Ψαχνών

Άσκηση HTML-CSS

στα πλαίσια του Προγράμματος Πληροφορική+

 

Φιλολογικό Ιστολόγιο Ηλ. Κούμπη

 

Εικαστική Παρέμβαση στον Χώρο

------------------------------------------------
Εικαστικά Γυμνασίου
παλαιοτέρων ετών