Κυριακή, 20/08/2017 23:58

Εργαστήρι Λόγου

Το Εργαστήρι Λόγου βρίσκεται στο συμπληρωματικό κτίριο του σχολείου. Ξεκίνησε την λειτουργία του την σχολική χρονιά 2013-2014 με πρωτοβουλία και προσωπική οικονομική συμμετοχή του φιλολόγου Ηλία Κούμπη. Η αίθουσα διαθέτει φορητο Η/Υ και προβολέα με την βοήθεια των οποίων ο κος Κούμπης διδάσκει τα φιλολογικά μαθήματα.

Φωτογραφίες από το εργαστήριο Λόγου

 
                                                                       Περιοδικό
-----------------------------------------------

------------------------------------------------

Ψηφιακή Τάξη Γυμνασίου Ψαχνών

Άσκηση HTML-CSS

στα πλαίσια του Προγράμματος Πληροφορική+

 

Φιλολογικό Ιστολόγιο Ηλ. Κούμπη

 

Εικαστική Παρέμβαση στον Χώρο

------------------------------------------------
Εικαστικά Γυμνασίου
παλαιοτέρων ετών