Κυριακή, 20/08/2017 23:53

Εκδρομές που πραγματοποιεί το σχολείο μας, γιορτές και άλλες εκδηλώσεις

Υποκατηγορίες

Εκδρομές

Εκδρομές (60)

Οι εκδρομές που πραγματοποιούνται

Προβολή άρθρων...
Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις (92)

Οι σχολικές γιορτές και άλλες εκδηλώσεις του σχολείου μας

Προβολή άρθρων...
 
                                                                       Περιοδικό
-----------------------------------------------

------------------------------------------------

Ψηφιακή Τάξη Γυμνασίου Ψαχνών

Άσκηση HTML-CSS

στα πλαίσια του Προγράμματος Πληροφορική+

 

Φιλολογικό Ιστολόγιο Ηλ. Κούμπη

 

Εικαστική Παρέμβαση στον Χώρο

------------------------------------------------
Εικαστικά Γυμνασίου
παλαιοτέρων ετών