Μαθητές 2012-2013

 

Οι μαθητές του σχολείου μας είναι συνολικά 285. Η Α τάξη αποτελείται από 5 τμήματα, η Β από 3 και η Γ από 4 τμήματα. Στους ακόλουθους υπερσυνδέσμους μπορείτε να δείτε τα μέλη του Δεκαπεντεμελούς συμβουλίου των μαθητών μας καθώς και τα παιδιά σε κάθε τμήμα των τριών τάξεων και τα πενταμελή συμβούλιά τους.

 

Τάξη Α Τάξη Β Τάξη Γ
Τμήμα Α1 Τμήμα Β1 Τμήμα Γ1
Τμήμα Α2 Τμήμα Β2 Τμήμα Γ2
Τμήμα Α3 Τμήμα Β3 Τμήμα Γ3
Τμήμα Α4   Τμήμα Γ4
Τμήμα Α5    

Δεκαπενταμελές Συμβούλιο

 

mathites1